Locsolóversek

Locsolóversek

Locsolóversek

Nárciszok

Nárciszok harmatját üvegbe sajtoltam.
S, húsvét másodnapján locsolni indultam,
A tavasz illatát fogtam egy csokorba,
S, szellő repített el, s letett egy bokorba.
Pont e szép ház előtt értem földet éppen,
S, mivel lányok vártak, öntözni beléptem.
Öntözni jöttem hát, s piros tojást várok,
Szabad-e locsolni, mondjátok hát, lányok?

Örömhír

Örömhírt hoztam: Feltámadt Krisztusunk,
Él a mi megváltónk, él a mi Urunk!
Eljöttem hozzátok, asszonyok és lányok,
Húsvét szép ünnepén. Minden jót kívánok!
Jácintok, s violák illatából loptam,
S, kicsiny üvegcsébe ezt magammal hoztam,
Meglocsollak véle, hogy szépek maradjatok,
Örüljön szívetek, s bátran vigadjatok!

Erdők-mezők

Erdőkön-mezőkön barangoltam reggel,
S, mindent bejártam a tavaszi szelekkel,
Harmatot gyűjtöttem minden virágszáltól
S, elkértem egy kicsit édes illatából,
Adtak szívesen, s én boldogan gyűjtöttem,
S, szívem melegével összehevítettem,
Elhoztam hát néktek asszonyok, leányok,
Viruljatok tőle, mint üde virágok!

András locsolóverse

Az erdőben, ahol jártam kék ibolyák nyíltak,
Gyere, gyere - szólongattak, oly kedvesek voltak,
Nekem adták illatukat, s én boldogan vettem,
Varázsukat üvegcsébe mind, mind beletettem.

A tavasz szent ünnepére a kincset tartogattam,
S, mind elhoztam nektek lányok, hogy most odaadjam,
Szíveteket-lelketeket tartja ünneplőben,
S, megkérdezem szelíd szóval: fogadjátok tőlem?